Voor alle soorten Eerste Hulp opleidingen
 
Op deze pagina vindt u informatie van de EHBO vereniging Marum voor cursussen en hulpverlening.
 
De cursussen van EHBO vereniging Marum kunnen gegeven worden op onze locatie maar ook in-company.
 
EHBO Hulpverlening t.b.v. evenementen is aan te vragen via deze site of per email.
 
Informatie
 
De cursisten van opleidingen kunnen hét Oranje Kruis-diploma, of het NRR Reanimatie-certificaat halen.
Bij de opleiding voor het Oranje Kruis-diploma gaat de cursist dieper in op de Eerste Hulpverlening. De cursisten leren medische verschijnselen te  onderkennen  en bij ongevallen accuraat te helpen. Bij het Reanimatie-certificaat wordt hoofdzakelijk het reanimeren van mensen geleerd en geoefend.
Bij genoeg deelnemers kunnen wij ook zorgen voor andere opleidingen zoals; BHV opleiding, Eerste hulp aan kinderen, Eerste hulp bij sportongevallen, Wandelletsels of EHBO bij evenementen.  
Deelnemers van een opleiding ontvangen na het behalen van een praktisch en theoretisch examen dat door een onafhankelijke examinator van Het Oranje Kruis of NIBHV of NRR wordt afgenomen, het diploma Eerste Hulp dan wel het certificaat. 
Het diploma is 2 jaar geldig. Tijdens deze 2 jaar kunnen  de cursisten een vastgesteld herhalingstraject doorlopen, om
kennis en vaardigheden up-to-date te houden en het diploma geldig te laten zijn.
 
Mensen met een geldig Oranje Kruis-diploma zijn van harte welkom om bij onze vereniging hun diploma bij te houden.
 
De mensen die hun diploma bijhouden via onze vereniging, zijn verzekerd bij het uitoefenen van activiteiten gerelateerd aan hun diploma.